IMT 619.982/729/992

Traktorske rotacione sitnilice nošene u tri tačke , pogon rotora preko lanca u bočnom reduktoru, idealna konstrukcija rotora omogućava veliku dubinu obrade, pomeranje u desnu stranu, podesiv zadnji poklopac.
podesavanja
Zadnjom kukom sa lancem podešava se ravnanje
kultivisanog zemljišta i štiti se bacanje grudvi
Razbijanje grudvi i usitnjavanje zemlje
Specijalni oblik motičica je raspoređen po spirali rotora i omogućuje lako razbijanje grudvi i usitnjavanje zemlje
Zaštiata na pogonskom vratilu
Zaštiata na pogonskom vratilu klizi po principu
teleskopa i štiti rukovaoce
Lančani pogon u uljanom prostoru
Lančani pogon u uljanom prostoru kućišta
dimnzionisan za najteže uslove rada
Podešavanje radne dubine
Podešavanje radne dubine preko
specijalnih klizača
Tehnički podaci
Tehnički podaci