Freza teška
Freza teška

Ove mašine su namenjene za obradu zemljišta u culju pripreme za setvu. Kao bitna karakteristika ovih mašina ističe se mogućnost menjanja brzine rotora u zavisnosti od uslova rada. Proizvode se u radnim zahvatima od 1.4-2.6 m i mogu se priljučiti na sve traktore I i II kategorije sa kečenjem u tri tačke.

Tip 612.836 612.837 612.838 612.839 612.840
Radni zahvat (m) 1.4 1.6 1.8 2.1 2.6
Ukupna širina (m) 1.7 1.9 2.1 2.4 2.9
Min. snaga traktora kw(ks) 30(40) 33(45) 37(50) 44(60) 55(75)
Max. Snaga traktora kw(ks) 44(60) 48(65) 51(70) 59(80) 74(100)
Priključivanje u tri tačke
Kategorija traktora I, II II
Broj obrtaja izl. vratila trak. (o/min) 540
Broj obrtaja rotora (o/min) 180-320
Podešavanje broja obrtaja rotora 4-stepeni reduktor
Prečnik rotora (mm) 205
Prečnik rotora sa motičicama (mm) 460
Bočni prenos zupčanici
Broj motičica po rozetni/ukupno 4.20 4.24 4.28 4.32 4.32
Radna dubina (cm) 5.20
Podešavanje dubine bočni klizač
Radni zahvat u odnosu na osu traktora cm L 46.5/D 93.5 L 65/D  95 L 85/D 95 L 108/D 102 L 114/D 146
Težina (kg) 315 345 375 405 455