IMT 577/587/597

IMT 577/587/597 2WD/4WD
Motor tip Vodom hlađeni dizel sa direktnim ubrizgavanjem IMT 577 Perkins 1104-44
IMT 587
IMT 597 Perkins 1104-44 T
radna zapremina lit IMT 577 4.4
IMT 587
IMT 597
Snaga motora nominalna snaga Kw IMT 577 54
IMT 587 64.5
IMT 597 71.5
nominalni broj obrtaja min ¯1 IMT 577 2200
IMT 587
IMT 597
Menjač broj stepena prenosa hod napred hod nazad
potpuno  sinhronizovan 10 2
delimično sinhronizovan
Spojnica Dvostepena suva
Priključno vratilo polunezavisno
ožebljeno mm 34.9
broj obrtaja min ¯1 540/1000
Kočnice diskosne, potopljene u lju
Upravljački mehanizam hidrostatički
Hidraulički sistem sila dizanja kN 30
Peneumatici prednji 2 WD 7.5-20
4 WD 9.5-24
4WD-597 12.4-24
Zadnji 2 WD 18.4-30
4 WD 13.6-36
Razmak točkova prednji mm 2 WD 1300-1900
4 WD 1500-2000
zadnji 2 WD 1500-2000
4 WD
Gabaritne dimenzije dužina mm 2WD 3920
4WD
širina min 1960
max 2274
visina 2WD 2340
4WD 2960
minimalno rastojanje od tla 2WD 365
4WD 340
Međuosno rastojanje mm 2225
Rezervoar goriva                                                                         lit 90
Masa traktora 2WD kg 3510
4WD 3980

Traktori IMT 577/587/597 2WD/4WD su namenjeni za sve srednje teške radne operacije u poljoprivredi, a omogućena im je upotreba i u šumarstvu, industriji, transportu i sl. Ekonomični su za rad sa svim vrstama nošenih, polunošenih i vučenih oruđa sa priključnim merama kategorije II.