IMT 565/569

IMT 565/569 2WD/4WD
Motor tip IMT 565 IMR DM34/T četvorotaktni dizel sa direktnim ubrizgavenjem
IMT 569
Snaga motora nominalna snaga Kw IMT 565 46.5
IMT 569
nominalni broj obrtaja min ¯1 IMT 565 2250
IMT 569
Menjač broj stepena prenosa hod napred hod nazad
mehanički IMT 565 6 2
sa pužnim brzinama IMT 565 12 4
IMT 569
delimično sihronizovan IMT 569 10 2
Spojnica dvostepena
Priključno vratilo ožebljeno mm 34.9
broj obrtaja min ¯1 540 1000 po želji
Kočnice diskosne, potpoljene u ulju
Upravljački mehanizam hidrostatički
Hidraulički sistem sila dizanja kN 19.30/24.00/30.00
pomoćna hidraulika po želji
Peneumatici prednji 2WD 7.5-16
4WD 9.5-24
zadnji 2WD 14.9-28
16.9-28
12.4-36
16.9-30
4WD 16.9-28
12.4-36
16.9-30
Razmak točkova prednji 2WD mm 1300-1900
4WD 1500-2000
zadnji 2WD 1400-2100
4WD 1400-2100
Gabaritne dimenzije dužina mm 3920
širina 1920
visina 2635
minimalno rastojanje od tla 340
Masa traktora 2WD kg 3180
4WD 3650

Traktori IMT 565/569 2WD/4WD su namenjeni za sve srednje teške operacije u poljoprivredi, a omogućena im je upotreba i u šumarstvu, industriji, transportu i sl. Ekonomični su za rad sa svim vrstama nošenih, polunošenih i vučenih oruđa sa priključnim merama kategorije I i II.