IMT 550.11

IMT 550.11 2WD/4WD
Motor tip Perkins 1103D-33 Vodeno hlađeni, dizel sa direktnim ubrizgav.
radna zapremina lit 3.3
Snaga motora nominalna snaga Kw 36.9
nominalni broj obrtaja min ¯1 2200
Menjač broj stepena prenosa hod napred hod nazad
potpuno  sinhronizovan 10 2
delimično sinhronizovan
Spojnica dvostepena
Priključno vratilo polunezavisno, proporcionalno kretanju traktora
ožebljeno mm 34.9
broj obrtaja min ¯1 540
Kočnice doboš, mehanička komanda
Upravljački mehanizam hidrostatički
Hidraulički sistem sila dizanja kN 14
Peneumatici prednji 2 WD 6-16
4 WD 7.5-20
Zadnji 2 WD 12.4-28
4 WD 13.6-28
Razmak točkova prednji mm 2 WD 1200-1900
4 WD 1300-1900
zadnji 2 WD 1300-1900
4 WD
Gabaritne dimenzije dužina mm 2WD 3390
4WD
širina min 1645
max 2274
visina 2WD 2340
4WD 2365
minimalno rastojanje od tla 2WD 365
4WD 310
Međuosno rastojanje mm 1960
Rezervoar goriva                                                                         lit 60
Masa traktora 2WD kg 2290
4WD 2475

IMT 550.11 2WD/4WD su univerzalni traktori koji sa sistemom od preko 100 priključnih oruđa omogućavaju veoma raznovrsnu primenu u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu, transpportu, industriji I sl. Traktori mogu da rade ekonomično sa svim vrstama nošenih, polunošenih i vučenih oruđa sa priključnim merama kategorije I.