IMT 549

IMT 549 2WD/4WD
Motor tip IMR DM33/T četvorotaktni dizel
Snaga motora nominalna snaga Kw 34.5
nominalni broj obrtaja min ¯1 2250
Menjač broj stepena prenosa hod napred hod nazad
delimično sinhronizovan 10 2
sa pužnim brzinama 12 4
potpuno sinhronizovan 10 2
Spojnica dvostepena
Priključno vratilo ožebljeno mm 34.9
broj obrtaja min ¯1 540 720 po želji
Kočnice doboš, mehanička komanda
Upravljački mehanizam pužni prenosnik sa putujućim kuglicama ili hidrostatički
Hidraulički sistem sila dizanja kN 14
Peneumatici prednji 2 WD .6-16
4 WD 7.5-20
Zadnji 2 WD 12.4-28
4 WD 13.6-28
Razmak točkova prednji mm 2 WD 1200-2000
4 WD 1300-1900
zadnji 2 WD 1300-1900
4 WD 1300-1900
Gabaritne dimenzije dužina mm 3260
širina 1665
visina 2285
minimalno rastojanje od tla 310
Masa traktora 2WD kg 2020
4WD 2200

IMT 549 2WD/4WD su univerzalni traktori koji sa sistemom od preko 100 priključnih oruđa omogućavaju veoma raznovrsnu primenu u poljoprivredi, šumarstvu, građevinarstvu, transpportu, industriji I sl. Traktori mogu da rade ekonomično sa svim vrstama nošenih, polunošenih i vučenih oruđa sa priključnim merama kategorije I.