Prednji traktorski utovarivači
Prednji traktorski utovarivači


IMT – 618.728
IMT – 618.733


Tehničko rešenje   IMT 618.728 IMT 618.733
Visina istresanja  mm 2400 2200
Dubina kopanja  mm 120 150
Ugao otvaranja korita   35° 40°
Ugao zatvaranja korita   29° 30°
Nosivost  daN 500 750(1000*)
Masa utovarivača sa koritom i nosačem  kg 930 1220
*Nosivost agregata od 1000 daN se može ostvariti ako se koristi traktor sa prednjim pneumaticima 12.4-24
na tragu od 1700 mm

Izborom radnih priključaka utovarivači imaju veliku primenu u svim delovima poljoprivrde. Jednostavna i brza montaža utovarivača na traktor, brza zamena priključaka, jednostavna konstrukcija, minimalno održavanje su posebne odlike utovarivača. Utovarivač IMT-618.733 ima paralelno kretanje priključaka u toku dizanja. Montiranje utovarivača IMT-618.728 vrši se na traktore IMT-542 4WD i IMT-549 4WD, a IMT-618.733 na IMT-560 4WD i IMT-577 4WD. Traktori moraju biti opremljeni spoljnom hidraulikom koja uključuje razvodnik sa dva bloka (4 izvoda).