Cisterne za osoku i navodnjavanje
Cisterne za osoku i navodnjavanje Savremeno stočarstvo zahteva opremljenost farmi i ovom vrstom mašina, koje štede vreme i napor, a rad je čist i higijeničan. Cisterna je namenjena pražnjenju osočnih jama, kao i svih ostalih septičkih jama u proizvodnim objektima i domaćinstvima. Može se upotrebiti za prevoz vode i zalivanje. Kompaktna konstrukcija garantuje dug vek trajanja  i jednostavno rukovanje. Cisterna je opremljena vakum pumpom, mehaničkom kočnicom i signalnim uređajima koji joj omogućuju kretanje u javnom saobraćaju. Sigurnosni ventil za vakum sprečava deformaciju bureta cisterne koje je dugo vremena u eksploataciji.

Cisterna od 6000 litara ima i pneumatske kočnice.
Cisterna M 10 m3 se ne radi u pocinkovanoj varijanti

Dodatna oprema:

Model M 436.30 i M 437.30 imaju:
  • mogućnost ugradnje pneumatskih kočnica
  • mogućnost ugradnje točka za oslanjanje
Svi modeli imaju mogućnost ugradnje:
  • bočnog otvora za punjenje
  • šipke za otvaranje zasuna iz traktora
  • pneumatskog ili hidrauličnog cilindra za otvaranje zasuna


Tip cisterne   M-437.30(M 2.4 m3) M-436.30(M 3.2 m3) M-486.30(M 6 m3) M-487.30(M 10 m3)
Zapremina l 2 400 3 200 6 000 10 000
Širina m 1,8 1,8 2,18 2,44
Dužina    m 4,33 5 6,35 7,85
Visina m 1,84 1,84 2,63 2,75
Pneumatici   10x15” 10x15” 16.0/70 x 20” 16.0/70 x 20”
Radni pritisak bar 1 1 1 1,5
Vakum % 80 80 80 80
Učinak pumpe l/min 3 600 3 600 5 700 8 100
Potrebna vuča kW 16 22 50 120
Težina prazne cisterne kg 780 840 1740 2680