IMT 5135

IMT 5135 4WD
Motor tip Perkins 1006-6T četvorotaktni dizel sa turbo kompresorom
Snaga motora nominalna snaga Kw 101.5
nominalni broj obrtaja min ¯1 2250
Menjač broj stepena prenosa hod napred hod nazad
potpuno  sinhronizovan sa inverzorom 8 8
Spojnica jednostepena
Priključno vratilo ožebljeno mm 34.9
broj obrtaja min ¯1 540/1000
Kočnice diskosne, potpoljene u lju
Upravljački mehanizam hidrostatički
Hidraulički sistem sila dizanja kN 38
Peneumatici prednji 12.4-24
zadnji 18.4-38
Razmak točkova prednji mm 1600-2000
zadnji 1700-2100
Gabaritne dimenzije dužina mm 4820
širina 2270
visina 2820
minimalno rastojanje od tla 380
Masa traktora                                                           kg 6040

IMT 5135 4WD je savremen, esteski oblikovani traktor sa novim tehničkim rešenjima i ergonomskim pogodnostima. Prilagođen za agregatiranje i rad sa široko zahvatnim nošenim, polunošenim ili vučenim priključni oruđima kategorije II i III.
Lako podizanje bočnih strana limarije omogućava brz prikaz svim delovima motora što olakšava rad i skraćuje vreme servisiranja. Po želji kupca traktor je opremljen urađajem za elektronsko-hidraulišnu regulacijupoložaja i vučnog otpora EHR firme Bosch. Ovim se dobija brza i optimalna obrada signala čime se postiže kvalitetna obrada zemljišta uz ekonomično korišćenje traktora.