IMT 5106/5136 4WD

IMT 5106/5136 4WD
Motor tip IMT 5106 IMR S46/T četvorotaktni dizel
IMT 5136 IMR TS46/T četvorotaktni dizel sa turbo kompresorom
Snaga motora nominalna snaga Kw IMT 5106 77
IMT 5136 99.5
nominalni broj obrtaja min ¯1 2250
Menjač broj stepena prenosa hod napred hod nazad
delimično  sinhronizovan 10 2
sa pužnim brzinama 12 4
Spojnica jednostepena
Priključno vratilo ožebljeno mm 34.9
broj obrtaja min ¯1 540/1000
Kočnice diskosne, potpoljene u lju
Upravljački mehanizam hidrostatički
Hidraulički sistem sila dizanja kN 38
Peneumatici prednji 12.4-24
zadnji 18.4-38
Razmak točkova prednji mm 1600-2000
zadnji 1300-1900
Gabaritne dimenzije dužina mm 4820
širina 2270
visina 2820
minimalno rastojanje od tla 380
Masa traktora IMT 5106 kg 6000
IMT 5136 6040

IMT 5106/5136 4WD su savremeni, esteski oblikovani traktori sa novim tehničkim rešenjima i ergonomskim pogodnostima. Prilagođen za agregatiranje i rad sa široko zahvatnim nošenim, polunošenim ili vučenim priključni oruđima kategorije II i III. Lako podizanje bočnih strana limarije omogućava brz prikaz svim delovima motora što olakšava rad i skraćuje vreme servisiranja. Po želji kupca traktor je opremljen urađajem za elektronsko-hidraulišnu regulacijupoložaja i vučnog otpora EHR firme Bosch. Ovim se dobija brza i optimalna obrada signala čime se postiže kvalitetna obrada zemljišta uz ekonomično korišćenje traktora.